Paslaugos

Finansų valdymas ir finansinis modeliavimas

Modeliuojame finansus VPSP, ES paramos, verslo plėtros ir kitokio pobūdžio projektams. Mūsų darbas padės jums priimti racionalius investicinius sprendimus.

Investicijų projektų, galimybių studijų, kaštų-naudos analizių rengimas

Naudojame įvairius metodus, kurie Jums padės priimti investicinius sprendimus ir išsirinkti tinkamiausią būdą juos įgyvendinti.

Projektų administravimas ir valdymas

Padėsime Jums įgyvendinti ir suvaldyti projektus, atliksime ataskaitų, dokumentų rengimo ir kitus administravimo darbus.

Mokymai ir dalyvavimas konferencijose

Mokome to – ką išmanome geriausiai. Mes suteiksime jums su projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusią informaciją, žinias ir “know-how”.

Sektoriai kuriuose dirbame

Atliekų tvarkymas    ●     Vandentvarka     ●     Transportas     ●     Energetika     ●     Medicina     ●     IT

Apie mus

Konsultacijų srityje veiklą vykdome nuo 1995 metų, esame viena iš labiausiai patyrusių konsultacinių kompanijų Lietuvoje. Sukaupėme didžiulę patirtį dirbdami šiuose sektoriuose: aplinkosauga, energetika, transportas, mokslas, socialinės paslaugos ir sveikatos apsauga,  informacinės technologijos, turizmas ir kultūra. Per veiklos metus įgytą patirtį, žinias, pripažintų konsultantų bei klientų pasitikėjimą pritaikėme daugiau nei 300 projektų Lietuvoje ir užsienio šalyse. Įgyvendinant įvairius kompleksinius projektus bendradarbiaujame su Danijos, Olandijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Švedijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos konsultacinėmis kompanijomis.

PROFESIONALUMAS


Išmanome savo darbą, esame sukaupę gausybę teorinių ir praktinių žinių. Kiekvienas mėgstame nuolat tobulėti savo profesinėje srityje, sekame savo profesinės srities aktualijas, aktyviai dalyvaujame profesiniuose renginiuose.

KOMANDA


Vertiname komandą, nes tai – įdomaus ir kokybiško darbo pagrindas. Tikime vienas kitu ir vertiname mūsų patikimumą.

ASMENINĖ LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ


Esame laisvi, vertiname individualumą ir atsakingumą. Vienas kitą visuomet skatiname išreikšti savo nuomonę ir mąstyti kritiškai. Esame tolerantiški, gerbiame klientų ir kolegų nuomonę.

Esame patikima ekspertų komanda, sukaupusi ilgametę patirtį ir užmezgusi tvirtus profesinius ryšius su Lietuvos ir užsienio konsultacinių paslaugų srities profesionalais.

Komanda

Mes mėgstame mokytis, todėl esame sukaupę gausybę žinių ir kompetencijų. Kompleksinių projektų įgyvendinimo metu bendradarbiaujame su patyrusiais išorės ekspertais, įvairiais projektus finansuojančiais fondais bei institucijomis.

Labas, susipažinkime!

<strong>Dr. Jonas Stravinskas, CMC</strong>
Dr. Jonas Stravinskas, CMCDirektorius

Tel.: +370 699 44655
E-mail: js@jostra.lt

<strong>Aurelija Bakutienė</strong>
Aurelija BakutienėVykdančioji direktorė

Motinystės atostogose

<strong>Sigitas Rinkevičius</strong>
Sigitas RinkevičiusPartneris

Tel.: +370 685 80614
E-mail: sr@jostra.lt

<strong>Lijana Kanarskienė</strong>
Lijana KanarskienėPartnerė

Tel.: +370 650 59831
E-mail: lk@jostra.lt

Patirtis

 Per 20 įmonės veiklos metų, įvykdėme bei administravome daugybę projektų įvariausiose srityse. Su keletu iš jų gali susipažinti žemiau.

VILNIAUS IR KAUNO MIESTŲ KOGENERACINIŲ ELEKTRINIŲ GALIMYBIŲ STUDIJOS


Parengta Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant didelio naudingumo atliekas kurui naudojančias kogeneracines elektrines galimybių studijos, kurių metu nustatyti optimalūs projektų įgyvendinimo sprendimai.

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR OBJEKTŲ SAUGYKLA


Projekto tikslas – sudaryti galimybę suaugusiems šalies gyventojams elektroniniu būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugyklą. Užsakovas – Ugdymo plėtotės centras.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VYSTYMO KRYPČIŲ IR INVESTICIJŲ VADOVAS


Darbo metu išskirti ir aprašyti aktualiausi investiciniai objektai Birštono savivaldybėje, vesti mokymai savivaldybės darbuotojams, įmonių vadovams. Investicijų vadovas paskatino inicijuoti naujus projektus. Užsakovas – Birštono savivaldybės administracija.

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PROJEKTAI BALTARUSIJOJE


Suteiktos konsultacinės paslaugos įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektus Verkhnedvinsko ir Glubokoe miestuose Baltarusijoje. Atlikta finansinė ir organizacinė vandentvarkos įmonių analizė, parengtos galimybių studijų finansinės ir ekonominės dalys.

NEMUNO UOSTŲ (PRIEPLAUKŲ) IŠVYSTYMAS


Parengtas VPSP investicijų projektas ir galimybių studija. Paslaugų tikslas –  pristatyti svarbiausius projekto įgyvendinimo aspektus, įvertinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo tikslingumą  ir pateikti projekto finansinius skaičiavimus. Užsakovas: VĮ Vidaus vandens kelių direkcija/ Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/ VšĮ „Investuok Lietuvoje“.

EL. PASLAUGŲ SUKŪRIMAS SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI


Suteiktos projekto administravimo paslaugos: mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas, projekto pažangos stebėsena ir kontrolė, pagalbos teikimas tvarkant projekto finansinę apskaitą, konsultacijų teikimas projekto eigos dokumentų surinkimo ir saugojimo klausimais ir pan. Užsakovas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS „E. SĄSKAITA“


Projekto tikslas –  sukurti elektroninę paslaugą, kuri suteiks galimybes elektroniniu būdu teikti sąskaitas, kurios yra susijusios su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu. Užsakovas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO MODELIS


Sukurtas modelis apibrėžia duomenų apie profesinių mokymo institucijų veiklos kokybę rinkimo, jų analizės, įvertinimo procesus, prielaidas ir nuolatinio kokybės tobulinimo priemones. Užsakovas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Šalys kuriose turime darbo patirties:

Lietuva     ●     Ukraina     ●     Turkija     ●     Baltarusija     ●     Kazachstanas    ●     Kirgizija    ●     Kosovas

Klientai

Mes vertiname savo klientus.

 
US AID Ukraine
Lietuvos Energija
UAB Amber Grid
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
AB Lietuvos paštas
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
VšĮ Registrų centras
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija
LR Aplinkos ministerija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Vilniaus miesto savivaldybė
APVA
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Vilniaus Universitetas
UAB LITESKO
ALT-Invest
Vilniaus prancūzų pradinė mokykla
AB  Šiaulių energija
UAB Toksika
Gamtos tyrimų centras
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
UAB Dzūkijos vandenys
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras
KPMPC
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
KTK
LPK
Rokiškio vandenys
Varėnos vandenys
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
VšĮ Regioninė Telšių ligoninė
 

Esame konsultacijų verslo profesionalai.

Naujienos

Lietuvos patirtis Ukrainai – naujos bendradarbiavimo ES galimybės

New Bitmap Image

Jau prasidėjo ES, kitų šalių ir finansinių institucijų paramos teikimas Ukrainos valstybei. Jeigu šalis parodys, kad yra pasiruošusi efektyviai panaudoti ir apsaugoti nuo iššvaistymo gaunamą finansavimą, ji turės vis daugiau resursų įgyvendinti svarbius investicinius projektus visose strateginėse plėtros srityse.

Siekiant pasidalinti Lietuvos patirtimi: tiek gerąją praktika, tiek pamokomis, siekiant ES fondų investicijų, UAB „JOSTRA“ kartu su Lietuvos Respublikos konsulatu Lvove ir Savivaldybės institucija Miesto institutu (Lvovas) iniciavo projektą „Lietuvos patirtis Ukrainai – naujos bendradarbiavimo ES galimybės“, kurio tikslas – skatinti Ukrainos regionų ekonominį ir socialinį vystymąsi. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Numatytas projektas – tai Lietuvos patirties perdavimas, susijęs su šalies integracija į ES, projektų efektyvumo didinimo priemonėmis ir instrumentais, tvarios aplinkos kūrimo ir regioninės plėtros skatinimo galimybėmis. Šis projektas – tai galimybė Lvovo miesto viešajam sektoriui pasinaudojant ES šalių gerąja praktika perimti dalį Lietuvos išmoktų pamokų.

Siekiant projekto tikslo numatyta organizuoti 3 renginius, kuriuose tikimasi sulaukti virš 150 dalyvių. Jie bus supažindinti su Lietuvos patirtimi integracijoje su ES. Projekto metu taip pat bus suorganizuoti 3 mokymai, kurių metu dalyviai įgis bazines sėkmingam projektų rengimui ir įgyvendinimui reikalingas kompetencijas. Projekto metu tarptautinė ekspertųkomanda atliks tyrimą, įvertinant viešojo sektoriaus problemas ir galimus jų sprendimo kelius, kuriame bus išskirtos Lvovo regiono savivaldybių problemos, kurių sprendimas gali prisidėti prie tvarios, efektyvios ir integralios regiono viešojo sektoriaus politikos kūrimo ir įgyvendinimo.

Vilnius ir Lvovas: panašūs miestai – panašios problemos

New Bitmap Image

Vilniui ir Lvovui, istoriškai artimiems miestams, nesvetimos ir panašios problemos: alternatyvios energetikos poreikis ar šiuolaikinis švietimas. Vis dėlto, yra esminis skirtumas – situacijos, su kuriomis susidurdavo Lietuvos sostinė, ėmė keistis prieš gerą dešimtmetį, o Lvove tai aktualu šiandien.

Liepą aukščiausiu lygiu susitikę Europos Sąjungos ir Ukrainos vadovai aptarė šalyje įgyvendinamų reformų eigą. Preliminariais vertinimais, Ukraina įstoti į ES gali 2023 metais, tačiau iki tol šaliai reikia atitikti ekonominius ir politinius reikalavimus.

Ukrainai integruotis padėjo ir lietuviai. Atsakymų į iškilusius klausimus buvo ieškoma įgyvendinant projektą „Lietuvos patirtis Ukrainai – naujos bendradarbiavimo ES galimybės“, skirtą skatinti Ukrainos regionų ekonominį ir socialinį vystymąsi, didinti Ukrainos gyventojų informuotumą apie eurointegracinių procesų raidą, poveikį ir naudą.

Pagal šį projektą balandį Lvove vyko konferencija, kurios tikslas – pristatyti ES ir Lietuvos patirtį bei išgirsti Ukrainos atstovų mintis apie pagrindines šalies problemas: švietimą, ekonomiką, ekologiją bei kitas sritis, kuriose būtina pasitempti prieš stojant į ES. Birželio mėnesį vyko mokymai, skirti suvokti ES finansinės paramos gavimo mechanizmus, gilinti bendradarbiavimą su ES šalimis, perduotu socialinių reformų patirtį. „Lvovas galėtų tapti tarsi ES išbandymų vieta, kur pasiteisinę projektai, priemonės bei metodika ilgainiui būtų taikoma visoje Ukrainje. Daugelio išorinių veiksnių pašalinti neįmanoma, tačiau galima sušvelninti jų neigiamą poveikį“, – teigė vienas iš projekto iniciatorių, konsultacinės įmonės „Jostra“ vadovas Jonas Stravinskas. Jis pridūrė, kad ši konferencija turėtų duoti pradžią ne vienai iniciatyvai.

Jau įvykdyta ir kita projekto dalis – tyrimas, kuriuo siekta apibendrinti problemas ir rasti jų sprendimo būdus. Tyrimo rezultatai rugsėjo pabaigoje buvo pristatyti baigiamojoje projekto konferencijoje Lvove.

Projektą įgyvendina UAB „JOSTRA“  kartu su Savivaldybės institucija Miesto institutu (Lvove) ir Lietuvos garbės konsulu Lvove. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Kontaktai

Susisiekite su mumis jeigu turite klausimų arba pasiūlymų. Aplankykite mus!

Nočios g. 15A-12
LT-03103 Vilnius Lithuania

info@jostra.lt

+370 5 2773777

+370 5 2032856

Įmonės rekvizitai

UAB JOSTRA

Įmonės kodas: 223351170
PVM Mokėtojo kodas: LT233511716
A/s LT527044060001096232
Bankas: AB SEB
Banko kodas: 70440